Zmluvné podmienky

VYHLÁSENIE

Top 10 Najlepšie platené prieskumy používajú rozumný pokus presne poskytnúť relevantné a aktuálne informácie na tejto webovej stránke, Top 10 najlepšie platené prieskumy neposkytujú žiadne záruky alebo vyhlásenia, pokiaľ ide o presnosť. Top 10 Najlepšie platené prieskumy nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu tejto webovej stránky. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú len na ilustračné účely a nemajú za cieľ byť komplexné alebo poskytovať právne poradenstvo v akejkoľvek konkrétnej otázke. Všetky informácie podliehajú následným zmenám bez predchádzajúceho upozornenia podľa nášho uváženia. To nemá vplyv na vaše zákonné práva.

Top 10 Najlepšie platené prieskumy používajú rozumný pokus presne poskytnúť relevantné a aktuálne informácie na tejto webovej stránke, Top 10 najlepšie platené prieskumy neposkytujú žiadne záruky alebo vyhlásenia, pokiaľ ide o presnosť. Top 10 Najlepšie platené prieskumy nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu tejto webovej stránky. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú len na ilustračné účely a nemajú za cieľ byť komplexné alebo poskytovať právne poradenstvo v akejkoľvek konkrétnej otázke. Všetky informácie podliehajú následným zmenám bez predchádzajúceho upozornenia podľa nášho uváženia. To nemá vplyv na vaše zákonné práva.

ZHRNUTIE

Top 10 Najlepšie platené prieskumy neberú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné straty alebo škody, vrátane, bez obmedzenia, straty zisku, prerušenie podnikania, straty programov alebo iných údajov o vašom systéme spracovania informácií alebo inak vzniknuté vami alebo z akejkoľvek  tretej strany vyplývajúcej z vášho prístupu k alebo použití Top 10 Najlepšie platené prieskumy webovej stránky alebo akejkoľvek stránky, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s akýmikoľvek stránkami na Top 10 Najlepšie platené Prieskumy internetových stránkach. Poskytnuté informácie môžu byť neúplné, neaktuálne alebo nepresné a môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Používatelia by mali vždy vyhľadať vhodné právne poradenstvo pred prijatím alebo zdržanie sa akéhokoľvek konania.

Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby váš prístup k Top 10 najlepšie plateným prieskumom webovej stránky je bez vírusov, červov, trójskych koní a ďalších položiek deštruktívnej povahy. Top 10 Najlepšie platené prieskumy neakceptujú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné straty alebo škody za stratu zisku, dát alebo používania, ktoré vznikli vami alebo akoukolvek tretou stranou vyplývajúcou z vášho prístupu alebo používania Top 10 najlepšie platených prieskumov webovej stránky alebo akejkoľvek stránky, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s akýmikoľvek stránkami na Top 10 Najlepšie platené prieskumy.